skip to Main Content
reorganisatie dauwdruppels

Talentmanagement? Zo houd jij je personeel gemotiveerd.

Wist je dat binnen de Europese Unie Nederlanders het minst aantal uren per week werken? Velen van ons werken dus niet meer puur en alleen voor het geld. Zorg daarom dat jouw mensen plezier hebben in hun werk en gemotiveerd blijft, anders zijn ze simpelweg vertrokken. Talentmanagement en dus de kwaliteiten van je mensen kennen is hierbij essentieel. Hoe goed ken je je medewerkers? Waar wil je naar toe met een team? Zit iedereen dan op de juiste plek?

De gevolgen als talentmanagement ontbreekt

Is er geen aandacht voor talentmanagement binnen jouw organisatie, dan veroorzaakt dit onrust. Als organisatie pas je je continue aan aan een veranderende markt. Dit heeft ook impact op de functies en taken van het personeel. Schakelen jouw medewerkers makkelijk bij veranderingen of houden ze juist sterk vast aan wat bekend en vertrouwd is. Passen nieuwe of aanvullende taken nog bij iemand zijn talenten? Biedt de functie nog voldoende uitdaging? Geen oog hebben voor talentmanagement maakt jouw personeel onzeker. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Het maakt hen kwetsbaar, maar ook jouw organisatie.

Een voorbeeld uit de praktijk – Hoe een enkele mismatch het hele kantoor beïnvloedde.

Binnen de projectafdeling zat een medewerker die onvoldoende functioneerde. De benodigde kennis en vaardigheden waren aanwezig, maar meegroeien met nieuwe ontwikkelingen en systemen zag hij niet zitten. Als persoonlijkheid paste hij niet binnen bedrijfscultuur en het team. Het uitte zich in een matige productiviteit en een negatieve uitstraling. Niets was goed en continue werden oude koeien uit de sloot gehaald.

Dit had duidelijk zijn weerslag op de sfeer op het kantoor. We zijn immers mensen en sfeer beïnvloedt ons. Onderling wantrouwen binnen het team, maar ook tussen het management/directie en het team, voerde de boventoon. Het ziekteverzuim nam toe. Uiteindelijk mondde de hele situatie uit in een conflict met de directie. De onvoldoende functionerende medewerker meldde zich ziek. Een lange rechtszaak volgde, waarna ontslag.

Een kwestie van keuzes maken.

Ken je de sterke en zwakke punten van jouw personeel onvoldoende, dan is de kans groot dat je verkeerde keuzes maakt. Vertrouwen maakt plaats voor wantrouwen. Mogelijk krijg je te maken met boosheid en onbegrip, wat impact heeft op het imago van jouw organisatie. Goede medewerkers die je juist wilt behouden, vertrekken. De productiviteit stagneert en dat gaat ten koste van de bedrijfsresultaten. Krijg een afdeling dan maar weer eens goed op de rit. Dit voorkom je eenvoudig door gebruik te maken van karakterprofielen.

De toegevoegde waarde van een karakterprofiel.

Een karakterprofiel zorgt ervoor dat je de aard, voorkeuren en het gedrag van jouw medewerkers goed kent. Wat zijn hun talenten? Wat zijn punten die voor verbetering vatbaar zijn? Welke taken liggen hoe goed en welke minder? Wat is hun manier van communiceren en samenwerken? Met wie van de collega´s kunnen ze het wel goed vinden en met wie niet en waarom? Hoe reageren ze in situaties van stress en hoe herken je dat ze uit balans zijn? Een goede, duidelijke communicatie richting je medewerkers is essentieel. Met een karakterprofiel leg je hiervoor de basis.

Maar vergeet ook niet de medewerkers van wie je afscheid neemt. Het karakterprofiel vormt voor hen een mooie basis in outplacementtrajecten. Tevreden ex-werknemers zijn immers je beste ambassadeurs.

Het resultaat van karakterprofielen bij talentmanagement.

afdelingsreorganisatie, de juiste persoon op de juiste plek

Waarom het karakterprofiel inzetten als onderdeel van talentmanagement?

Het karakterprofiel is een sturingsinstrument, die de basis vormt voor een duidelijke communicatie tussen jou en je medewerkers. Met de informatie uit een karakterprofiel stuur je bij. In onderling overleg bekijk je hoe je de functie aantrekkelijk en uitdagend houdt voor de medewerker. Het karakterprofiel en advies richting het team levert mooie input voor een beoordelingsgesprek, maar ook voor een sociaal plan. Een karakterprofiel is slechts een kleine investering vergeleken met de kosten verbonden aan outplacementtrajecten, als medewerkers toch niet op hun plek blijken te zitten of boventallig zijn.

“Treffend, helder taalgebruik en zeer boeiend. De omschrijving van het karakter omvat ook de diepere lagen van de persoon en geeft ook inzicht in de nog meer te ontwikkelen gebieden. Een heel mooi instrument voor een heel team”.
Agnes Kluft – Hoofd mediatheek – Scholengemeenschap Oscar Romero

Aanbod karakterprofiel

Arrangement karakterprofielen als onderdeel van talentmanagement

Dit arrangement omvat:

  • Een intakegesprek op locatie.
  • Op maat geschreven karakterprofielen voor het huidige personeel.
  • Een overkoepelend advies over de afdeling. Wie past het beste op welke functie en waarom? En hoe maak je een mix van medewerkers om een ijzersterk team neer te zetten?
  • Een consult op locatie waarin het advies met jou wordt besproken.
Back To Top