- Erinn.nu

Privacy Statement

Erinn respecteert de privacy van bezoekers van de website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Erinn verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement wordt het privacy beleid van Erinn nader uiteengezet. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Erinn verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten op het gebied van de Nine Star Ki. Het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of Erinn een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u aan Erinn toestuurt bewaard. Zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Reacties

Indien u een reactie plaatst op een blog op www.erinn.nu, slaat Erinn de reactie samen met de door u opgegeven naam, e-mailadres, IP-adres en tijdstip van plaatsing en eventuele website op in de database. Naam, tijdstip van plaatsing en eventuele website worden samen met de reactie gepubliceerd op www.erinn.nu

Blogberichten en de bijbehorende reacties zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines. Erinn heeft geen invloed op hoe deze zoekmachines uw reactie opslaan of tonen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Erinn verplicht zich tot passende beveiliging en geheimhouding van de eerder genoemde persoonsgegevens. In geval van een inbreuk in verband met de beveiliging van persoonsgegevens zal Erinn de betrokkenen zo spoedig mogelijk informeren na ontdekking daarvan.

Afgifte aan derden

Uw e-mailadres en IP-adres worden niet aan derden verstrekt, tenzij Erinn een wettelijk bevel daartoe van de bevoegde autoriteiten ontvangt. Danwel als Erinn een klacht ontvangt van een derde over een reactie van bezoeker/klant waarbij Erinn aan de juistheid van die klacht redelijkerwijs niet kan twijfelen en afgifte van deze gegevens de meest gepaste wijze is om de klacht af te handelen.

Kijkgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

a. Erinn maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op uw computer worden geplaatst.

In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren. Daardoor kan Erinn u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. U hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

b. U kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

d. Erinn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Erinn gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Erinn te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Erinn heeft hier geen invloed op. Erinn staat richting Google niet toe de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met Erinn heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Erinn verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Erinn schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u Erinn schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de producten en diensten van Erinn door dit te melden bij navolgend adres:

Erinn – Karakterprofielen
t.a.v. Erinn Leeuw
Pastoor Lemeerstraat 59
1648 KC DE GOORN

Erinn zal uiterlijk binnen 10 werkdagen uw verzoek in behandeling nemen.

Wijziging privacy statement

Erinn is gerechtigd de inhoud van het Privacy Statement te wijzigen.
Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Wat is jouw volgende stap?

Schrijf je in en ontvang ongeveer  1 x per 6 weken een Wist-je-datje met daarin antwoorden op lezersvragen, de astrologie podcast en blogs.

Erinn.nu draait op SYS PlatformSYS Platform