skip to Main Content
vacature invullen

De juiste persoon op de juiste plek met een karakterprofiel.

Je hebt een vacature in te vullen en het laatste dat je wilt is een mismatch. Hoe zorg je dat de vacature zo ingevuld wordt dat je personeelsverloop daalt en je bedrijfsresultaat verhoogt? Door te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek terecht komt!

Wat zijn de gevolgen van een mismatch?

Een mismatch kan flinke gevolgen hebben:

 • Een onvoldoende functionerende medewerker veroorzaakt onrust binnen je organisatie.
  Er ontstaan irritaties en het onderling wantrouwen binnen het team neemt toe.
 • Het gaat ten koste van de productiviteit en motivatie van je team.
 • Je loopt het risico dat talentvolle en goede medewerkers vertrekken.
 • Een mindere groepsdynamiek zorgt voor meer conflicten.
 • Een stroevere samenwerking en communicatie is het gevolg.
 • Het ziekteverzuim onder medewerkers neemt toe.
 • De productiviteit van de medewerkers neemt af.
 • Alles bij elkaar resulteert dit in tegenvallende bedrijfsresultaten.
 • En …. wat dacht je van de extra kosten, verbonden aan het werven en opleiden van een nieuwe medewerker.

Is dit alleen maar theorie? Nee! Onderstaand voorbeeld maakte ik mee toen ik als interim manager bij een organisatie werkte.

Een voorbeeld uit de praktijk – Hoe een enkele mismatch het hele kantoor beïnvloedde.

Binnen de projectafdeling zat een medewerker die onvoldoende functioneerde. De benodigde kennis en vaardigheden waren aanwezig, maar meegroeien met nieuwe ontwikkelingen en systemen zag hij niet zitten. Als persoonlijkheid paste hij niet binnen bedrijfscultuur en het team. Zijn kernwaarden kwamen niet overeen met de kernwaarden van het bedrijf. Het uitte zich in een matige productiviteit en een negatieve uitstraling. Niets was goed en continue werden oude koeien uit de sloot gehaald.

Dit had duidelijk zijn weerslag op de sfeer op het kantoor. We zijn immers mensen en sfeer beïnvloedt ons. Onderling wantrouwen binnen het team, maar ook tussen het management/directie en het team, voerde de boventoon. Het ziekteverzuim nam toe. Uiteindelijk mondde de hele situatie uit in een conflict met de directie. De onvoldoende functionerende medewerker meldde zich ziek. Een lange rechtszaak volgde, waarna ontslag.

Direct inzicht in het karakter van de kandidaat.

Het gebruik van karakterprofiel ondersteunt je bij het invullen van een vacature. Iemand zijn karakter omvat diverse facetten. Zijn (of haar) aard, zijn voorkeuren, zijn manier van handelen en manier van communiceren binnen een team. De randjes schaaf je misschien bij, maar de kern blijft hetzelfde. Mismatches ontstaan vaak niet, omdat het iemand ontbreekt aan hard skills. Het is juist het gedrag of de manier van werken, waardoor iemand niet bij de bedrijfscultuur of in een team past, dat zorgt voor ontslag. Karakterprofielen worden uitgeschreven voor het team, waarbinnen de vacante functie speelt. De inzichten die je hiermee vergaard vormen een totaalplaatje.

Besef dat het vaak de intentie is dat een medewerker minimaal 5 jaar blijft. Neem een gemiddeld jaarsalaris van euro 60.000,- dan praat je al vlug over een investering van euro 300.000,-. Je wilt dat het een goede investering is. Een extra reden om aandacht aan je selectie te besteden en de juiste keuzes te maken.

Een karakterprofiel werkt 2 kanten op: de juiste persoon op de juiste plek en het is een aanvulling op het team die verder reikt dan competenties en vaardigheden/taken.

Een karakterprofiel als sturingsinstrument.

Met de informatie uit een karakterprofiel stuur je bij. Hoe goed ken je je medewerkers eigenlijk en zij elkaar? Door de inzet van karakterprofielen krijg je een beter inzicht in de persoonlijkheid van de huidige teamleden. In onderling overleg houd je voor de nieuwe medewerker de functie aantrekkelijk en uitdagend. Een stapje verder: het karakterprofiel is een mooie basis voor toekomstige functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Het resultaat van de juiste persoon op de juiste plek.

vacature invullen, juiste persoon op de juiste plek

Waarom het karakterprofiel inzetten om je vacature in te vullen?

Wens jij je medewerkers te behouden? Een ijzersterk team waarvan de teamleden elkaar aanvullen en wat de gestelde doelen haalt? Medewerkers die ambassadeur zijn van jouw organisatie en zo het imago van jouw organisatie versterken? Een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en betere bedrijfsresultaten?

Aanbod karakterprofiel.

Arrangement karakterprofielen voor de te vervullen vacature.

Dit arrangement omvat:

 • Een intakegesprek op locatie.
 • Op maat geschreven karakterprofielen voor de huidige teamleden.
 • Een overkoepelend advies over de vacature. Welke persoonstypes passen het beste bij een vacature. Wie sluiten goed aan of vormen een aanvulling op het bestaande team.
 • Een consult op locatie waarin het advies met jou wordt besproken.

Optioneel:
Wil je ondersteuning bij de selectie van mogelijke kandidaten? Denk daarbij aan kandidaten die in het grijze gebied zitten. Wil je die wel of niet uitnodigen voor een gesprek? Aanvullend geef ik advies over de meest kansrijke kandidaten.

Back To Top