skip to Main Content
Karakterprofielen

De juiste persoon op de juiste plek binnen jouw organisatie.

Wist je dat 25% van de werknemers niet gelukkig is in zijn/haar werk? Dat ruim 15% van het personeel binnen 1 jaar vertrekt (en 40% van de medewerkers binnen 2 jaar), zoals blijkt uit onderzoek van Yacht? Hoeveel mensen zijn dat binnen jouw organisatie? En hoeveel omzet, tijd en energie/inspanning kost het je bedrijf? Heb je enig idee wat de impact is van een mismatch?

De gevolgen van een mismatch.

Dit veroorzaakt een mismatch bij het invullen van een vacature of een reorganisatie:

  • Talentvolle en goede medewerkers vertrekken, terwijl je ze juist wilt behouden.
  • De samenwerking en communicatie binnen het team of afdeling verlopen moeizaam.
  • Er is een slechte groepsdynamiek en er zijn conflicten.
  • De productiviteit en motivatie van je team of afdeling komt onder druk te staan.
  • Een niet goed functionerende medewerker veroorzaakt onrust binnen je organisatie. Denk aan irritaties en wantrouwen binnen het team of de afdeling.
  • Het ziekteverzuim en personeelsverloop neemt toe.
  • Het schaadt het imago van je bedrijf.
  • Je bedrijfsresultaten verslechteren.
  • En …. het werven en opleiden van een nieuwe medewerker brengt extra kosten met zich mee.

Een kleine rekensom.

Een niet betrokken medewerker verspilt zo´n 5 uur per week aan surfen over het internet en gebruik van social media. Een fulltime werknemer werkt 1.760 uur per jaar (= 220 dagen x 8 uur). Op jaarbasis wordt op deze manier 220 uur verspild (= 12,5 % van de totale werktijd). Zet dat af tegen een gemiddeld uurtarief en je zit al rap tegen de euro 10.000,-

Het werven en inwerken van een nieuwe medewerker kost gemiddeld tussen 16% (bij laag betaalde functies) en 21% (bij goed betaalde functies) van het bruto jaarsalaris. Tel daarbij op de kosten voortvloeiend uit emotionele aspecten zoals: verhoogde werkdruk en onrust binnen het team, die weer impact op de productiviteit hebben. Je praat dus al vlug over tienduizenden euro´s.

Wat nu als jij de juiste persoon op de juiste plek plaatst? En dat op een relatief eenvoudige manier? Wat zou dat betekenen voor jouw organisatie?

Waarom werken karakterprofielen?

Wij zijn mensen en geen robotjes. Wij hebben onze kennis en vaardigheden, maar dat is nog geen garantie dat we goed functioneren. Kijk naar een medisch specialist. Over het algemeen heeft hij een goede medische deskundigheid. Maar is dat voldoende? Goed communiceren met patiënten en samenwerken met collega´s zijn belangrijke vaardigheden. Het is de juiste combinatie van hard skills en soft skills die ervoor zorgt of en hoe iemand in een bepaalde functie functioneert. En blijft of vrij snel verder zoekt.

Wat als .....?

Als je werkt met karakterprofielen bij het invullen van een vacature kijk je dus ook naar de persoonlijkheid. Past iemand bij het bestaande team en wat heeft het team daadwerkelijk nodig? Hoe zou het zijn als in jouw teams een betere groepsdynamiek is? De productiviteit, toeneemt en de communicatie en samenwerking aanzienlijk verbeteren? Er meer creatievere oplossingen zijn, doordat collega´s elkaar aanvullen. Je wilt de beste spelers in de markt, dus waarom zou je genoegen nemen met minder? Wat weet je van je huidige medewerkers. Benut iedereen zijn potentieel of zijn er nog veel verborgen kwaliteiten? Hoe zorg je dat het team gemotiveerd is en ieder zich op zijn plek voelt. Het ziekteverzuim afneemt en gemotiveerde medewerkers de ambassadeurs van jouw bedrijf zijn?

Hoe zou het zijn om goede medewerkers te behouden en te weten dat er topprestaties worden geleverd die bijdragen aan de groei en continuïteit van jouw bedrijf? Het kan! En je investering in karakterprofielen bij het invullen van een vacature of talentmanagement vergt slechts een kleine investering. Zeker vergeleken met de kosten verbonden aan het opleiden en werven van nieuw personeel, omdat de juiste persoon niet op de juiste plek zit!

Voor wie zijn karakterprofielen waardevol?

Directeur - vacatureDirecteur - talentmanagement
Op een relatief eenvoudige manier de juiste persoon op de juiste plek?Een team waarin alle teamleden gemotiveerd zijn en topprestaties leveren?

“Ik ben ongelofelijk trots dat ik met mijn kennis en profiling skills echt een daadwerkelijke bijdrage lever bij het invullen van vacatures en aan talentmanagement. Mensen inzichten aanreiken in hun aard en dat van anderen. De juiste personen op de juiste plek!

Wil je proeven aan een karakterprofiel?

Back To Top